AKTUALNOŚCI     SCANNING 3D     YOUTUBE     PARTNERZY     DOWNLOAD     MEDIA     KONTAKT    

Oferujemy usługi
w zakresie:


Zabytki
Muzealnictwo
Architektura
Archeologia
Teren
Wzornictwo
Kryminalistyka
Wizualizacje
Prezentacje
Wirtualne wycieczki
Fotogrametria
Pomiar - model - druk 3D
Digitalizacja - repozytoriaPartnerzy

Digitalizacja - repozytoriaDigitalizacja to proces, który obejmuje:
- cyfrową dokumentację dóbr kultury i zabytków wpisanych do rejestru,
- cyfrową dokumentację zbiorów muzealnych i tworzenie elektronicznych inwentarzy zbiorów (cyfrowe repozytoria z opracowanymi metadanymi i tezaurusami),
- udostępnianie oraz przechowywanie zasobów cyfrowych związanych z dziedzictwem kulturowym m.in. poprzez tworzenie muzeów wirtualnych.

Zalety digitalizacji 2D i 3D:
- precyzja – szczegółowość i dokładność w bardzo wysokiej jakości fotograficznym uchwyceniu 2D obiektu dostarcza pełnej informacji o jego barwie i teksturze, a dodatkowo skanowanie 3D dostarcza pełnej informacji o geometrii obiektu;
- odwzorowanie rzeczywistych kolorów – cyfrowy obraz będący rezultatem digitalizacji fotograficznej wiernie oddaje autentyczny wygląd obiektu;
- łatwość archiwizacji i inwentaryzacji – cyfrowe obrazy 2D i dane geometryczne 3D w łatwy sposób można archiwizować, przesyłać, tworzyć wirtualne odpowiedniki oryginałów lub wierne kopie oraz katalogować w postaci cyfrowych zbiorów;
- najwyższa jakość osiągana jest wyłącznie dzięki digitalizacji specjalistycznym sprzętem przez najbardziej doświadczonych specjalistów;
- niższe koszty – digitalizacja zlecona na zewnątrz lub realizowana grupowo w ramach projektów jest tańszym i lepszym rozwiązaniem, niż tworzenie nieskończenie wielu małych pracowni digitalizacji i zakup drogiego, bezustannnie modernizowanego sprzętu.

Oferujemy:

  • Projektowanie (informatyczne i graficzne) i obsługa stron www.
  • Gotowe systemy do zarządzania, katalogowania i udostępniania zbiorów (np. muzealnych) w Internecie.
  • Projektowanie i tworzenie lokalnych i sieciowych baz danych MySQL, Access.
  • Programowanie PHP.
  • Hosting.
  • Tworzenie skryptów, baz danych i stron www pod specjalne zamówienie.
  • Systemy intranetowe, systemy zarządzania treścią witryn oraz inne aplikacje dostępne poprzez przeglądarkę internetową.
     

 Nasze usługi:szczegóły