AKTUALNOŚCI     SCANNING 3D     YOUTUBE     PARTNERZY     DOWNLOAD     MEDIA     KONTAKT    

Oferujemy usługi
w zakresie:


Zabytki
Muzealnictwo
Architektura
Archeologia
Teren
Wzornictwo
Kryminalistyka
Wizualizacje
Prezentacje
Wirtualne wycieczki
Fotogrametria
Pomiar - model - druk 3D
Digitalizacja - repozytoriaPartnerzy

TerenJaskinia Olsztyńska (Dodano: 2014-01-31)

W maju 2011 roku wykonaliśmy niezwykle dokładne skanowanie 3D jaskini. Było to możliwe dzięki życzliwości znakomitego grotołaza Janusza Smoczyńskiego. Za cel skanowania wybraliśmy Jaskinię Olsztyńską – jaskinię krasową położoną na północno-zachodnim zboczu góry Pustelnicy w Górach Sokolich na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. Jej długość wynosi około 40 m, ale wraz z Jaskinią Wszystkich Świętych z którą tworzy jeden wspólny system ma długość 245 metrów. Jaskinia wzięła swoją nazwę od pobliskiej wsi Olsztyn. Najstarsze wzmianki o Jaskini Olsztyńskiej pochodzą z roku 1836 autorstwa J. B. Puscha, kiedy stawiano ją wśród najpiękniejszych jaskiń w ówczesnej Polsce. Jednak pod koniec XIX wieku uległa ona znacznemu zniszczeniu poprzez intensywną eksploatację kalcytu, używanego dawniej w hutnictwie szkła, ostatecznie wydobycie przerwano w 1932 roku.

Skanowanie laserowe 3D w polskich jaskiniach jest nowością. Dzięki zastosowaniu tej nowoczesnej, szybkiej i precyzyjnej technologii pomiarowej utworzyliśmy niezwykle bogaty materiał dokumentacyjny i wizualizacyjny. Efekty naszej pracy zostały już zaprezentowane w grudniu 2011 roku w Poznaniu przed Wielkopolskim Klubem Taternictwa Jaskiniowego i Polskim Związkiem Alpinizmu.

Galeria zdjęć

wstecz


Nasze usługi: