AKTUALNOŚCI     SCANNING 3D     YOUTUBE     PARTNERZY     DOWNLOAD     MEDIA     KONTAKT    

Oferujemy usługi
w zakresie:


Zabytki
Muzealnictwo
Architektura
Archeologia
Teren
Wzornictwo
Kryminalistyka
Wizualizacje
Prezentacje
Wirtualne wycieczki
Fotogrametria
Pomiar - model - druk 3D
Digitalizacja - repozytoriaPartnerzy

AKTUALNOŚCIPrzykłady zastosowań nowych technologii w konserwacji zabytków (Dodano: 2013-09-13)

W dniach 18-19 września 2013 r. mieliśmy dobrą okazję do spotkania polskich przedsiębiorców uczestniczących w Branżowym Programie Promocji branży ochrony i zachowania zabytków opracowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Firma SCANNING 3D uczestniczymy w tym programie od września 2013 roku. Seminarium zatytułowane "Przykłady zastosowań nowych technologii w konserwacji zabytków" było również okazją do spotkania ze specjalistami rynku ochrony zabytków spoza programu. Celem seminarium była wymiana wiedzy i doświadczenia w zakresie stosowania nowoczesnych technologii w dziedzinie konserwacji. Oprócz naszej firmy seminarium wsparli swoim udziałem: archeolog Andrzej Gołembnik, Anna Gębarska z firmy Smarttech, Adam Grewenda z firmy Architube, Ewa Parandowska z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz prof. Jakub Lewicki z UKSW, ICOMOS. W trakcie dwudniowych wykładów prezentowano między innym: technologię skanowania laserem, tworzenia nowoczesnych, mobilnych baz danych o zabytkach, omawiano także ekonomiczne uwarunkowania sprzyjające stosowaniu nowych technologii w służbie zabytkom i kulturze. Drugiego dnia seminarium w jednogodzinnym wystąpieniu przedstawiliśmy "Przykłady zastosowań nowych technologii w konserwacji, ochronie i reprodukcji zabytków".


wstecz


Nasze usługi: