AKTUALNOŚCI     SCANNING 3D     YOUTUBE     PARTNERZY     DOWNLOAD     MEDIA     KONTAKT    

Oferujemy usługi
w zakresie:


Zabytki
Muzealnictwo
Architektura
Archeologia
Teren
Wzornictwo
Kryminalistyka
Wizualizacje
Prezentacje
Wirtualne wycieczki
Fotogrametria
Pomiar - model - druk 3D
Digitalizacja - repozytoriaPartnerzy

AKTUALNOŚCITydzień Internetu Przyszłości (Dodano: 2011-11-23)

W dniach 24-28 października 2011 roku odbyła się w Poznaniu międzynarodowa konferencja Future Internet Week. Wydarzenie to składało się z serii imprez organizowanych pod egidą Unii Europejskiej – 'Future Internet Event' (Future Internet Conference oraz Future Internet Assembly) oraz szeregu interesujących imprez towarzyszących. Po raz pierwszy FIW odbywała się w naszym kraju i miało to związek z prezydencją Polski w UE. Podczas Tygodnia Internetu Przyszłości na specjalne zaproszenie organizatora zaprezentowała zastosowanie skanowania 2 + 3D w Internecie firma Scanning 3D z Leszna wspólnie ze Stowarzyszeniem Powiat Gostyń 24 i Stowarzyszeniem Wiatraki Wielkopolski.

Tydzień Internetu Przyszłości został zainaugurowany konferencją Internet Przyszłości "Europa 2020 - znaczenie Internetu Przyszłości dla rozwoju regionalnego". Wydarzenie to było oficjalną imprezą Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Konferencja była poświęcona problematyce badań i rozwoju oraz innowacji w zakresie Internetu przyszłości w kontekście rozwoju regionalnego. Konferencja dotyczyła kluczowych wyzwań w obszarze technologii informatycznych, inteligentnego rozwoju oraz polityki innowacyjnej wynikającej ze strategii Europa 2020.

Konferencja Future Internet Assembly połączona była z wystawą prezentującą wyniki projektów unijnych finansowanych ze środków 7 Programu Ramowego oraz polskich projektów badawczych w zakresie technologii informatycznych. W konferencji wzięli udział eksperci techniczni, naukowcy i przedstawiciele firm technologicznych z całej Europy.

W ramach Tygodnia Internetu Przyszłości w Poznaniu odbywały się liczne imprezy towarzyszące, w tym m.in. Internet of Things Conference and Workshop, Future Internet Poland Conference, Future Internet Forum, ICT Committee, Service Wave Conference, Future Internet Research and Experimentation Conference.

Scanning 3D zaprezentował zastosowanie skanowania 2 + 3D w Internecie. Starannie opracowana idea stoiska ukazywała na monitorach telewizyjnych 3 wybrane aspekty wykorzystania skanowania 2 + 3D w Internecie. W pierwszym przypadku pokazano prezentacje 2/3D zabytków na platformie Cyfrowe MNW (www.cyfrowe.mnw.art.pl), które wykonane zostały metodą digitalizacji fotograficznej. W drugim przypadku przedstawiono prezentację 3D wiatraka na platformie Stowarzyszenia Wiatraki Wielkopolski, którą uzyskano na podstawie skanowania laserowego 3D. W trzecim przypadku popularyzowano rezultaty skanowania 2 + 3D na jedynej w swoim rodzaju Internetowej Kronice Wsi, będącej dziełem Stowarzyszenia Powiat Gostyń 24.

Tydzień Internetu Przyszłości pełnił istotną rolę w promocji problematyki badawczej i innowacyjnej w zakresie Internetu przyszłości w Polsce i całej UE. Główne imprezy w ramach Tygodnia Internetu Przyszłości organizowane były przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) i Komisją Europejską.

wstecz


Nasze usługi: