AKTUALNOŚCI     SCANNING 3D     YOUTUBE     PARTNERZY     DOWNLOAD     MEDIA     KONTAKT    

Oferujemy usługi
w zakresie:


Zabytki
Muzealnictwo
Architektura
Archeologia
Teren
Wzornictwo
Kryminalistyka
Wizualizacje
Prezentacje
Wirtualne wycieczki
Fotogrametria
Pomiar - model - druk 3D
Digitalizacja - repozytoriaPartnerzy

AKTUALNOŚCIVI Konferencja Naukowo-Techniczna (Dodano: 2011-03-26)

W dniach 24-25 marca 2011 roku mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w VI Konferencji Naukowo-Technicznej RENOWACJE pt. „Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych”.

Konferencji przewodniczył Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, a zadaniem jej było pokazanie problematycznych aspektów technicznych i konserwatorskich dotyczących renowacji budowli zabytkowych, rewitalizacji i problemów remontowych budynków i budowli oraz modernizacji i adaptacji obiektów na cele użytkowe.

Promowana przez nas technologia scanningu 3D została przedstawiona w formie prezentacji, podczas której zademonstrowaliśmy możliwości i zakres pracy skanerów 3D oraz wszechstronność ich zastosowania w dziedzinie inwentaryzacji budowlanej i ochrony zabytków.

Już w trakcie trwania Konferencji technologia scanningu trójwymiarowego wzbudziła wśród jej uczestników duże zainteresowanie oraz zdobyła liczne słowa uznania i potwierdzenie zasadności stosowania tego typu technologii w szeroko pojętym budownictwie.

wstecz


Nasze usługi: