AKTUALNOŚCI     SCANNING 3D     YOUTUBE     PARTNERZY     DOWNLOAD     MEDIA     KONTAKT    

Oferujemy usługi
w zakresie:


Zabytki
Muzealnictwo
Architektura
Archeologia
Teren
Wzornictwo
Kryminalistyka
Wizualizacje
Prezentacje
Wirtualne wycieczki
Fotogrametria
Pomiar - model - druk 3D
Digitalizacja - repozytoriaPartnerzy

AKTUALNOŚCICyfrowe spotkania z zabytkami (Dodano: 2010-12-09)

Scanning 3D patronował konferencji „Cyfrowe spotkania z zabytkami” w dniach 7-8 grudnia 2010 we Wrocławiu na Uniwersytecie Wrocławskim Instytutu Historii Sztuki.
Konferencja poświęcona była tematyce digitalizacji i udostępnianiu zbiorów muzealnych w sieci.
Organizatorzy konferencji podjęli dyskusję na temat możliwości wypracowania wspólnych założeń metodologicznych, standardów dokumentacji dóbr kultury, narzędzi słownikowych oraz rozwiązań technologicznych stosowanych w instytucjach i rozważyć szanse podejmowania międzyśrodowiskowych inicjatyw w zakresie udostępniania informacji o zawartości posiadanych kolekcji.

wstecz


Nasze usługi: