AKTUALNOŚCI     SCANNING 3D     YOUTUBE     PARTNERZY     DOWNLOAD     MEDIA     KONTAKT    

Oferujemy usługi
w zakresie:


Zabytki
Muzealnictwo
Architektura
Archeologia
Teren
Wzornictwo
Kryminalistyka
Wizualizacje
Prezentacje
Wirtualne wycieczki
Fotogrametria
Pomiar - model - druk 3D
Digitalizacja - repozytoriaPartnerzy

AKTUALNOŚCIFortyfikacja Gdańsk (Dodano: 2012-09-04)

Wykonaliśmy skanowanie Kaponiery Południowej Fortyfikacji w Gdańsku. Pomiar skanerem laserowym 3D zajął nam dwa dni. Wykonaliśmy 132 skany, a w tym 2,8 mld punktów pomiarowych. Obróbka danych odbywała się przez 12 dni. Celem skanowania miała być analiza pęknięć i odchyleń zabytkowych zabudowań. Precyzyjne wskazanie zniekształceń pozwoliło administratorowi obiektu na podjęcie prac zabezpieczających obiekt przed dalszą dewastacją.

Kaponiera Południowa Fortyfikacji w Gdańsku to jedna z trzech kaponier wzniesionych w okresie modernizacji umocnień Góry Gradowej w latach 1867-1874. Zbudowana została w okresie 1867-1868 mniej więcej w miejscu dawnego rawelina Neu(ge)bauera. Jej zadaniem była obrona czynna fragmentu dna fosy suchej za pomocą ognia ze stanowisk artyleryjskich, jak i strzeleckich. Podobnie jak kaponiera środkowa, z kaponierą południową powiązana była podziemnym przejściem galeria przeciwskarpowa z chodnikami przeciwminerskimi, zwieńczona ponadto blokhauzem (obiekty te zostały rozebrane po 1919 r.). Po I wojnie światowej siedziba jednej z niemieckich korporacji akademickich - Corps Borussia (in WSC). W późniejszych latach przejęta przez wojsko, po 1945 r. służyła krótko prawdopodobnie komunistycznym służbom bezpieczeństwa. Do lat 70. XX w. użytkowana jako magazyn artykułów spożywczych, następnie jako klub młodzieżowy (m.in. słynna w latach 90. XX w. „Kaponiera”). W latach 2007-2008 poddana gruntownej renowacji, dziś mieści w sobie stałą wystawę interaktywną poświęconą fizyce pt. „Energia, Niebo i Słońce”.

wstecz


Nasze usługi: