AKTUALNOŚCI     SCANNING 3D     YOUTUBE     PARTNERZY     DOWNLOAD     MEDIA     KONTAKT    

Oferujemy usługi
w zakresie:


Zabytki
Muzealnictwo
Architektura
Archeologia
Teren
Wzornictwo
Kryminalistyka
Wizualizacje
Prezentacje
Wirtualne wycieczki
Fotogrametria
Pomiar - model - druk 3D
Digitalizacja - repozytoriaPartnerzy

AKTUALNOŚCIWspieramy Stowarzyszenie RDDK (Dodano: 2012-05-09)

W kwietniu 2012 roku marka Scanning 3D i tworzące ją firmy (GP Ette, Astromal, 3Design i 3Digital Art) podjęły współpracę z ogólnopolskim Stowarzyszeniem Rozwoju Digitalizacji Dóbr Kultury w Poznaniu (www.foto-skanuj.pl). Ta organizacja pozarządowa non-profit prowadzi od marca 2012 roku działalność organizacyjną, merytoryczną i promocyjną na rzecz digitalizacji i cyfrowego udostępniania dóbr kultury, upowszechniania dziedzictwa kulturowego i ochrony zbiorów. Jednym z priorytetów stowarzyszenia jest koordynowanie interesujących projektów digitalizacyjnych oraz pomoc w pozyskiwaniu funduszy na ich realizację. Marka Scanning 3D w pełni wspiera takie działania i oferuje wszelką pomoc w osiągnięciu statutowego celu stowarzyszenia. Realizacja digitalizacyjnych projektów stowarzyszenia ma stanowić jeden z filarów strategii zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez utrwalanie cennych zbiorów przy pomocy i zastosowaniu najnowszych technologii – cyfryzacji. Jest to nie tylko szansa na zachowanie i przetrwanie zagrożonych upływem czasu dokumentów kultury, ale także możliwość upowszechnienia i udostępnienia posiadanych zbiorów nieograniczonemu gronu odbiorców.

wstecz


Nasze usługi: