AKTUALNOŚCI     SCANNING 3D     YOUTUBE     PARTNERZY     DOWNLOAD     MEDIA     KONTAKT    

Oferujemy usługi
w zakresie:


Zabytki
Muzealnictwo
Architektura
Archeologia
Teren
Wzornictwo
Kryminalistyka
Wizualizacje
Prezentacje
Wirtualne wycieczki
Fotogrametria
Pomiar - model - druk 3D
Digitalizacja - repozytoriaPartnerzy

AKTUALNOŚCIEkonomia Muzeum (Dodano: 2010-11-29)

W dniach 25-26 listopada 2010 odbyła się polsko-brytyjska konferencja zatytułowana EKONOMIA MUZEÓW, będąca wynikiem współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki z Polskim Narodowym Komitetem ICOM, Muzeum Pałacem w Wilanowie i UK Trade & Investment – Ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Celem konferencji była konfrontacja doświadczeń, metod działania i założeń prawno-ekonomicznych pozwalających widzieć współczesne muzeum jako miejsce przecięcia niemal wszystkich sfer współczesnej cywilizacji – kultury i nauki, miejsca, w którym wszystkie zgromadzone zasoby mają określoną wartość materialną i niematerialną.

Prezentacja nowoczesnych metod cyfryzacji zasobów muzealnych w technologii 3D wywołało niemałe poruszenie w środowisku muzealników.

wstecz


Nasze usługi: