AKTUALNOŚCI     SCANNING 3D     YOUTUBE     PARTNERZY     DOWNLOAD     MEDIA     KONTAKT    

Oferujemy usługi
w zakresie:


Zabytki
Muzealnictwo
Architektura
Archeologia
Teren
Wzornictwo
Kryminalistyka
Wizualizacje
Prezentacje
Wirtualne wycieczki
Fotogrametria
Pomiar - model - druk 3D
Digitalizacja - repozytoriaPartnerzy

AKTUALNOŚCICyfrowa przeszłość (Dodano: 2010-11-17)

W dniach 8-10 listopada w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Cyfrowa przeszłość” organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Niniejsza konferencja to inicjatywa o charakterze cyklicznym, która tematycznie skupia się wokół zagadnień dotyczących zastosowania technologii cyfrowych w dyscyplinach oraz dziedzinach powiązanych z badaniem, ochroną, zarządzaniem i konserwacją zasobów dziedzictwa kulturowego.
Tegoroczna edycja poświęcona była problemowi wprowadzeniem pewnych zaleceń, a dalej standardów w digitalizacji dziedzictwa archeologicznego.
Mieliśmy przyjemność gościć na konferencji w roli prowadzących warsztaty z zakresu skanowania 3D jak również zaprezentowaliśmy na stoisku nasze dotychczasowe dokonania oraz podzieliliśmy się naszą wiedzą praktyczną z uczestnikami konferencji.

wstecz


Nasze usługi: